V létě připravuji nový fotografický projekt. Budeme s fotografovat v terénu portréty a postavu na určité téma.

Projekt bude vystaven v kavárně Ouky Douky. O výstavě vás budu brzy informovat více.

Pěkné inspirativní léto přeji, Martina